Sjálfsmat

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að hver grunnskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Sveitarfélög eiga að fylgja innra matinu eftir
þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi skv. 37. gr. laganna. Markmið mats og eftirlits með skólastarfi, og þar með markmið innra mats, er að tryggja að starfsemi grunnskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla. Innra mati er ætlað að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögunum. Innra matinu er einnig ætlað að veita aðilum skólasamfélagsins og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

 

Hér að neðan er að finna sjálfsmatsskýrslur skólans og niðurstöður úr Skólapúlsinum:

 

Sjálfsmatsskýrslur

Sjálfsmatsskýrsla 2017-2018

Sjálfsmatsskýrsla 2016 – 2017

Sjálfsmatsskýrsla 2014 – 2015

Sjálfsmatsskýrsla 2012 -2013 

 

Kannanir

Samræmd könnunarpróf 2018-2019

Nemendakönnun 2018-2019

Starfsmannakönnun 2018-2019

Nemendakönnun 2016-2017

Starfsmannakönnun 2016-2017

Nemendakönnun 2017-2018

Foreldrakönnun 2017-2018